Książka „Spojrzenia. Japonia według Zachodu, Zachód według Japonii” pod patronatem Torii

spojrzeniaPrzedstawiamy nasz najnowszy patronat, a zarazem najbliższą zapowiedź Wydawnictwa Kirin – „Spojrzenia. Japonia według Zachodu, Zachód według Japonii”.

Książka przedstawia rozmaite przykłady, jak w kolejnych stuleciach postrzegały się wzajemnie Japonia z Zachodem. Są to zarówno przykłady historyczne, jak i bardzo współczesne; sięgają do literatury, sztuki, filmu i filozofii dialogu. Różnorodność odczuć i interpretacji sprawia, że trudno mówić o jednolitym, spójnym wizerunku Europy i Ameryki w oczach Japończyków czy Japonii w oczach mieszkańców Zachodu. Świadczy jednak o tym, że owa fascynacja, mająca swoje początki w historii sprzed wielu stuleci, wciąż trwa i nie przestaje kształtować umysłów po obu stronach kuli ziemskiej.

Data premiery: 19 października 2013.