Regulamin konkursów Torii

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin dotyczy wszystkich konkursów zamieszczanych w magazynie Torii, posiadających w nagłówku sformułowanie „Konkurs Torii i”, zwanych dalej Konkursami.
2. Regulamin nie dotyczy konkursów publikowanych w magazynie Torii organizowanych przez inne podmioty. W tym przypadku nie występuje w ich treści sformułowanie „Konkurs Torii i”.
3. Organizatorem Konkursów jest magazyn Torii.

II. Warunki uczestnictwa

1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać wiadomość e-mail na adres redakcja@torii.com.pl, ze spełnieniem poniższych warunków:
a. Wiadomość musi być przesłana na adres e-mail podany w treści Konkursu.
b. Wiadomość musi został wysłana w terminie podanym w treści Konkursu, najpóźniej do końca podanego dnia.
c. Wiadomość musi posiadać w polu tematu tytuł Konkursu podany w jego treści.
d. Wiadomość musi posiadać w treści poprawne odpowiedzi na wszystkie pytania zadane w Konkursie.
e. Wiadomość musi być podpisana imieniem i nazwiskiem osoby biorącej udział w Konkursie (zwanej dalej Uczestnikiem).

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie osób, które:
a. Nie spełnią któregokolwiek warunku podanego w punkcie II.1.
b. Są w jakikolwiek sposób związane z redakcją Torii lub wydawcą magazynu, wydawnictwem Kirin.

3. Poprzez wysłanie wiadomości spełniającej wymogi konkursu, Uczestnik zgadza się na opublikowanie, w przypadku zdobycia nagrody, jego imienia i nazwiska w magazynie Torii, w rubryce zawierającej wyniki konkursów.

III. Wyłanianie zwycięzców

1. Wyłanianie zwycięzców odbywa się poprzez ocenę poprawności merytorycznej odpowiedzi lub – jeśli konkurs przewiduje zadania kreatywne – ocenę oryginalności odpowiedzi. Zwycięzcami zostają osoby o najwyższej uzyskanej ocenie.

IV. Nagrody w Konkursach

1. Ilość nagród przewidziana w Konkursie jest określona w jego treści, przy czym na jednego uczestnika Konkursu przypada tylko jedna nagroda.
2. W przypadku nie otrzymania odpowiedniej ilości zgłoszeń w konkursie, nagrody zostają przekazane do innych akcji promocyjnych Organizatora.
3. Wiadomość o zdobyciu nagrody przez Uczestnika jest wysyłana niezwłocznie po ogłoszeniu wyników Konkursu na adres e-mail, którego wysłane było zgłoszenie udziału w konkursie.
4. Nagrody są wysyłane Pocztą Polską niezwłocznie po otrzymaniu od uczestnika wiadomości zwrotnej z adresem do wysyłki nagrody.
5. Brak wiadomości zwrotnej od zwycięzcy do końca miesiąca następującego po miesiącu premiery magazynu (tj. do końca kwietnia w przypadku wydania marcowego) skutkuje przeniesieniem nagrody na cele innych akcji promocyjnych Organizatora.

V. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Wydawnictwo KIRIN Adrianna Wosińska (zwane dalej: KIRIN) z siedzibą przy ul. Żemojtela 12 w Bydgoszczy, e-mail: kirin@kirin.pl
2. KIRIN nie przekazuje podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników bez zgody zainteresowanych Użytkowników, chyba że zachodzi jedna z następujących okoliczności:
a. KIRIN może udostępniać dane osobowe Użytkowników organom publicznym wspierającym KIRIN w walce z oszustwami i nadużyciami w KIRIN, w tym w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi możliwych naruszeń prawa lub w zwalczaniem innych ewentualnych naruszeń Regulaminu KIRIN.
3. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z KIRIN, e-mail kirin@kirin.pl
4. Dane będą przetwarzane w celu ogłoszenia zwycięzców konkursu na łamach magazynu TORII oraz w celu wysłania nagród (w przypadku wygranej w konkursie) na podstawie zgłoszenia przesłanego na adres e-mail redakcja@torii.com.pl
5. Dane będą przechowywane przez okres 2 lat.
6. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
8. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii zgłoszeń).
9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VI. Postanowienia końcowe

1. Organizatorzy zobowiązują się do nie udostępniania żadnych danych Uczestników innym podmiotom.
2. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za niedostarczone wiadomości e-mail z poprawnymi zgłoszeniami do Konkursu, wynikłe nie z ich winy (np. wysłanie przez Uczestnika wiadomości z nieprawidłowego konta, do którego nie będzie miał później dostępu lub awarie serwerów poczty).
3. Wysłanie wiadomości e-mail będącej zgłoszeniem do uczestnictwa w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.