„Inspirująca i inspirowana: popkultura japońska” – konferencja pod patronatem Torii

Konferencja popkultura„Inspirująca i inspirowana: popkultura japońska”
Organizatorzy: Międzywydziałowe Koło Naukowe Języka i Kultury Japońskiej 'Wafu’ przy UMK w Toruniu
Miejsce: Toruń, Biblioteka Główna UMK
Data: 6-7.04.2011
Konferencja będzie podejmować zagadnienie źródeł inspiracji japońskiej kultury popularnej oraz jej oddziaływania na różne dziedziny życia społecznego Japonii. Poruszać będzie także problem wpływu japońskiej kultury masowej na kształtowanie się globalnych trendów i koncepcji oraz sposobów postrzegania świata.
Formularz zgłoszeniowy oraz szersze informacje dostępne są na stronie: wafu.umk.pl