Torii kwartalnikiem? Ankieta

Rozważamy zmianę częstości wydawania Torii na kwartalną (4 numery w roku zamiast 3), zmiana mogłaby wejść w życie od nr 9 (aktualnie przewidzianego na lipiec, czyli po przejściu na kwartalnik – czerwcowego). Zachęcamy do glosowania w ankiecie i/lub zgłaszania swoich uwag na forum.