Konferencja „Spojrzenia” pod patronatem Torii

W dniach 25-26 kwietnia 2012 w Toruniu odbędzie się konferencja naukowa zatytułowana „Spojrzenia. Japonia według Zachodu, Zachód według Japonii„. Konferencja będzie podejmować temat postrzegania Japonii przez zachodni krąg kulturowy, w szczególności Europę i Stany Zjednoczone, ale również zjawisko odwrotne – przejawów percepcji kultury Zachodu przez społeczeństwo japońskie. Jej celem jest zestawienie najważniejszych aspektów wzajemnego zainteresowania Japonii i Zachodu, a także najistotniejszych przeszkód w obustronnym
zrozumieniu.

Szczegółowe informacje i formularz rejestracyjny znajdują się na stronie organizatora.

Impreza pod patronatem Torii. Zapraszamy!