Spotkanie z Torii na Festiwalu Przygody MANDRAGON w Warszawie

W sobotę, 24 kwietnia, będzie możliwe spotkanie się z redaktor naczelną magazynu TORII przy okazji Festiwalu Przygody MANDRAGON.  Poprowadzi ona pokaz zdjęć z Japonii przedstawiających wybrane zagadnienia kulturowe związane z tym krajem (początek pokazu o godz. 16:00).  Pomiędzy 12:00 a 17:00 funkcjonować będzie także stoisko wydawcy TORII.