Polityka prywatności

Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wydawnictwo KIRIN Adrianna Wosińska (zwane dalej: KIRIN) z siedzibą przy ul. Żemojtela 12 w Bydgoszczy, e-mail: kirin@kirin.pl
2. KIRIN nie przekazuje podmiotom trzecim Pani/Pana danych osobowych bez Pani/Pana zgody, chyba że zachodzi okoliczności opisana w punkcie 2a.
2a. KIRIN może udostępniać Pani/Pana dane osobowe organom publicznym wspierającym KIRIN w walce z oszustwami i nadużyciami w KIRIN, w tym w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi możliwych naruszeń prawa.
3. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z KIRIN, e-mail kirin@kirin.pl
4. Dane będą przetwarzane w zakresie przedmiotu Pani/Pana maila, na podstawie tegoż maila przesłanego na adres e-mail redakcja@torii.com.pl.
5. Dane będą przechowywane przez okres 2 lat.
6. Ma Pani/Pana prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7. Ma Pani/Pana prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
8. Ma Pani/Pana także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii zgłoszeń).
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.